ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอุปกรณ์ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ปส. ทางด้านนิวเคลียร์และรังสี” รุ่นที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Skip to content