เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทางทะเลและการวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมของหอยแครงบริเวณอ่าวไทย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content