เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อไนโตรเจนเหลวประจำสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี RN65 จำนวน 420 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ไนโตรเจน 420 ลิตร

Skip to content