เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อวัสดุและอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อบันทึกปริมาณรังสี จำนวน 100 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (4)

Skip to content