เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ หมายเลขทะเบียน 53-2549 กรุงเทพฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สาระสำคัญ 53-2549 กทม.

Skip to content