ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

เอกสารประกาศและประกวดราคาซื้อ

Skip to content