ราคากลาง สำหรับการจ้างทำความสะอาดอาคารของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ราคากลาง (2)

Skip to content