ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อระบบการประชุมผ่านวิดีโอ จำนวน 2 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อระบบการประชุมผ่านวิดีโอ จำนวน 2 ระบบ

Skip to content