ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อระบบวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีแกมมาแบบหลายวัตถุประสงค์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง650325

Skip to content