ราคากลาง สำหรับการระบบตรวจจับรังสีแกมมาและนิวตรอนเคลื่อนที่ (Integrated Mobile Radiation Detection System) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง650411

Skip to content