เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแกมมาระดับสูงสำหรับอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content