เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างปรับปรุงห้องคลีนรูม (Clean room) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลสาระสำคัญจ้างปรับปรุงห้องคลีนรูม

Skip to content