เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อชุดโปรแกรมสำนักงาน (Microsoft Office) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content