ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดอบรมการรักษามาตรฐานระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content