เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content