ลปส. เข้าร่วมประชุม President Forum 2023

oap chon 2

         ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานการประชุม President Forum 2023 โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ผู้บริหาร อว. และอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 150 แห่งเข้าร่วม ณ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2566 เพื่อหารือความร่วมมือและสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง ให้นำไปสู่จุดหมายที่ชัดเจนร่วมกัน

oap chon 1

          นอกจากนี้ รัฐมนตรี อว. และคณะฯ ยังเข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงานและทำกิจกรรม CSR ณ เกาะสีชัง ได้แก่ พระจุฑาธุชราชฐาน ธนาคารปูม้า โครงการ Food Loss Food Waste และ นิทรรศการ U2T เกาะสีชัง

oap chon 5
oap chon 3
oap chon 6
Skip to content