เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อตัวอย่างอาหาร (เนื้อสัตว์และผัก) จังหวัดปทุมธานี จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content