เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิงและรวมค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content