ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบบริหารเงินนอกงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content