ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content