ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บ เตรียม และวัดปริมาณรังสีของตัวอย่างอนุภาค ในอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content