เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างขนย้ายเครื่องปรับและควบคุมอุณหภูมิช่องฉายรังสีของเครื่องฉายรังสีแกมมาเซล 220 พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content