ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สัญญาณแบบหลายช่องชนิดดิจิตอล แกมมาสเปคโตรมิเตอร์พร้อมโปรแกรม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Skip to content