ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมฐานวางโมเดลอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี (อาคาร 60 ปี ปส.) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content