เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับระบบอ่านแผ่นวัดรังสีโอเอสแอล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content