เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างสร้างโครงเหล็กกัลวาไนซ์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรงของสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีใต้น้ำทะเลจังหวัดสงขลา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content