เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องเอกซเรย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content