เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content