เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างส่งเครื่องมือสอบเทียบสำหรับเปรียบเทียบผลการทดลอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content