เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการเช่าเก้าอี้นวม คลุมผ้ายืดสีทอง สำหรับพิธีมอบรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) จำนวน 100 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content