ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยในการจัดการกากกัมมันตรังสีและเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ครั้งที่ 1/2566

 ในวันนี้ ( 3 พฤษภาคม 2566 ) เวลา 09.30 น. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยในการจัดการกากกัมมันตรังสีและเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 313 ชั้น 3 อาคาร 1 ปส. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี อาจารย์สุพิชชา จันทรโยธา ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุมฯ โดยในการประชุมครั้งนี้มีประเด็นพิจารณา คือ ร่างเกณฑ์พิจารณารายงานวิเคราะห์ความปลอดภัย และการประเมินความปลอดภัย สำหรับสถานที่ให้บริการจัดการกาก

Skip to content