เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างผลิตโล่โครงการรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content