เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content