ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ และเบิกจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content