เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อตัวอย่างอาหาร (เนื้อสัตว์และผัก) จากจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content