เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเปลี่ยนลูกล้อพร้อมสายสลิงและชุดหลอดไฟตู้ดูดควันสารเคมี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content