เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมารถตู้บริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content