เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อใบรับรองความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificate) สำหรับเว็บไซต์ ปส. แบบ wildcard จำนวน 1 ใบรับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content