เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างผลิตรายงานประจำปี 2565 ของ ปส. ในรูปแบบหนังสือ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content