เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถปฏิบัติการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม หมายเลขทะเบียน ฆฎ 9134 กทม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content