ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าเล่มรายงานการปฏิบัติงานเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ และรังสี กรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 สูญหาย และการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ในผงโลหะ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content