เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อหมึกริบบอนสีและบัตรพลาสติก ขาวเปล่า สำหรับการจัดพิมพ์บัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content