ปส. ร่วมกับ IAEA จัดฝึกอบรม Regional Training Course on International Radiological Information Exchange (IRIX) Format, IRMIS, and Monitoring Data Sharing

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Regional Training Course on International Radiological Information Exchange (IRIX) Format, IRMIS, and Monitoring Data Sharing กำหนดการตั้งแต่วันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม อวิสต้า ไฮด์อเวย์ ภูเก็ต ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้มอบหมายให้นายภานุพงษ์ พินกฤษ วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมร่วมกับ Mr. Stephane Defour ผู้เชี่ยวชาญด้านการเก็บข้อมูลการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน IAEA ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมจากประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน และเจ้าหน้าที่ ปส. จำนวน 30 คน โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในเรื่องการใช้ข้อมูลทางรังสีจากระบบเฝ้าระวังทางรังสีระหว่างประเทศ (International Radiation Monitoring Information System: IRMIS) รวมทั้งคุณสมบัติของระบบและกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อการตอบสนองและปฏิบัติการต่อเหตุฉุกเฉินด้านความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศอีกด้วย

Skip to content