เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content