ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปา จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content