ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ ปส. ในรูปแบบแก้วสแตนเลส จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content