เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อตัวอย่างอาหาร (เนื้อสัตว์และผัก) จากจังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content