เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content