ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content