ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับเครื่องปั่นไฟของสถานีเฝ้าตรวจนิวไคล์ดกัมมันตรังสี RN65 จำนวน 40 ลิตร

Skip to content